Výberové konania

 » Výberové konania
pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 miesto štátny radca - analytik, dočasná štátna služba na zastupovanie, uzávierka žiadosti: 18.01.2018 (vrátane), termín VK: 06.02.2018 (č. Spr 53/2018)

pdf Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta predsedov senátov pre správne kolégium,
uzávierka žiadosti: 12.01.2018 (vrátane), termín VK: 22.02.2018 o 10:00 hod (č. Spr 1599/2017)

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium,
uzávierka žiadosti: 12.01.2018 (vrátane), termín VK: 22.02.2018 o 13:00 hod (č. Spr 1598/2017)

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 miesto zapisovateľky v stálej štátnej službe, uzávierka žiadosti: 13.12.2017, termín konania: 04.01.2018 (č. Spr 1515/2017)

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 miesto zapisovateľky v dočasnej štátnej službe na zastupovanie, uzávierka žiadosti: 13.12.2017, termín konania: 04.01.2018 (č. Spr 1516/2017)

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 miesto v stálej štátnej službe vo funkcii hlavný radca-referent komunikácie s verejnosťou, dátum uzávierky žiadostí: 22.11.2017, termín konania: 12.12.2017

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 miesto vo funkcii hlavný radca-referent ODAK, stála štátna služba, termín uzávierky žiadosti: 18.10.2017, dátum konania: 31.10.2017

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 5 miest asistentov sudcov Najvyššieho súdu SR, uzávierka žiadosti: 09.10.2017, termín konania: 26.10.2017. 

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na 1 miesto štátny radca – referent ekonomického odboru, stála štátna služba. Dátum uzávierky žiadosti: 20.09.2017, Termín konania: 10.10.2017

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na 1 miesto odborný referent – referent informačného centra, stála štátna služba. Dátum uzávierky žiadosti: 21.09.2017, Termín konania: 11.10.2017

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konaniana 3 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii odborný referent – zapisovateľ v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR. Dátum uzávierky žiadosti: 18.08.2017, predpokladaný termín konania: 21.09.2017 ( číslo VK: Spr 1051/2017).

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konaniana 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca- referent osobného úradu v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR. Dátum uzávierky žiadosti: 18.08.2017, predpokladaný termín konania: 28.09.2017 ( číslo VK: Spr 1053/2017). 

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca- referent komunikácie s verejnosťou v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR. Dátum uzávierky žiadosti: 18.08.2017, predpokladaný termín konania: 27.09.2017 ( číslo VK: Spr 1052/2017). 

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii hlavný štátny radca- analytik odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR. Dátum uzávierky žiadosti: 18.08.2017, predpokladaný termín konania: 26.09.2017 ( číslo VK: Spr 1072/2017). 

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na  funkciu štátny radca –referent odd. medzinárodných vzťahov a protokolu, dátum uzávierky: 11.08.2017, predpokladaný termín konania: 05.09.2017 (číslo: Spr 1037/2017)

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na  funkciu štátny radca – legislatívec, dátum uzávierky: 09.08.2017, predpokladaný termín konania: 30.08.2017 (číslo: Spr 1036/2017)

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na funkciu radca – sekretariát  ved. Kancelárie NS SR, dátum uzávierky: 03.08.2017, predpokladaný termín konania: 17.08.2017 (číslo: Spr 833/2017)

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na funkciu štátny radca - verejné obstarávanie,
dátum uzávierky: 02.08.2017, predpokladaný termín konania: 16.08.2017 (číslo:  Spr 829/2017)

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania  na  1 miesto vo funkcii odborný referent –elektronická podateľňa
dátum uzávierky: 23.06.2017

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania  na  1 miesto vo funkcii radca –systémový administrátor IT
dátum uzávierky: 23.06.2017

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania  na  1 miesto vo funkcii radca –informatik 
dátum uzávierky: 23.06.2017

pdf Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania  na  12 miest vo funkcii štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho súdu SR
dátum uzávierky: 22.06.2017

pdf Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania  na funkciu generálny štátny radca – riaditeľ osobného úradu
dátum uzávierky: 21.6.2017

pdf Vyhlásenie výberového konania na funkciu vedúci oddelenia správy budov, skladu MTZ a autoprevádzky (výkon práce vo verejnom záujme).
dátum uzávierky: 29.05.2017.

pdf Vyhlásenie vnútorného výberového konania na funkciu hlavný štátny radca - vedúci oddelenia asistentov sudcov.
dátum uzávierky: 29.05.2017.

pdf Vyhlásenie  vonkajšieho výberového konania na funkciu štátny radca- vedúci oddelenia informačných a digitalizačných technológií
dátum uzávierky: 19.04.2017.

pdf Vyhlásenie výberu na 5 miest vo funkcii  hlavný štátny radca – analytik, odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky  Kancelárie Najvyššieho súdu SR.
dátum uzávierky: 20.04.2017.

pdf Vyhlásenie výberu na 1 miesto vo funkcii štátny radca – bezpečnostný zamestnanec v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR.
dátum uzávierky: 10.04.2017.

pdf Vyhlásenie výberu na 10 štátnozamestnaneckých miest vo funkcii  odborný referent - zapisovateľ.
dátum uzávierky: 30.03.2017.

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu občianskoprávneho senátu Najvyššieho súdu SR.
dátum uzávierky: 03.03.2017, termín konania: 27.04.2017

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu obchodnoprávneho senátu Najvyššieho súdu SR.
dátum uzávierky: 03.03.2017, termín konania: 26.04.2017

pdf Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta predsedov správnych senátov Najvyššieho súdu SR.
dátum uzávierky: 03.03.2017, termín konania: 25.04.2017

pdf Zrušenie vnútorného výberového konania na vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou.

pdf Vyhlásenie vnútorného výberového konania na funkciu generálny štátny radca – riaditeľ ekonomického odboru pre  služobný úrad: Kancelária Najvyššieho súdu  SR.
dátum uzávierky: 20.02.2017.

pdf Vyhlásenie výberu na funkciu štátny radca pre  služobný úrad: Kancelária Najvyššieho súdu  SR.
dátum uzávierky: 20.02.2017

pdfVyhlásenie vnútorného výberového konania na funkciu štátny radca -vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou.
dátum uzávierky: 31.01.2017

pdf Vyhlásenie výberu na 1 miesto štátny radca pre organizačný  útvar Správa súdu- oddelenie informačných a digitalizačných technológií.
dátum uzávierky: 14.12.2016.

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium,
dátum uzávierky: 14.12.2016, termín konania: 07.02.2017

pdf Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium,
dátum uzávierky: 14.11.2016, termín konania: 10.01.2017

pdf Vyhlásenie výberu na 5 štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca pre odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky,
dátum uzávierky: 11.11.2016

pdf Vyhlásenie výberu na 5 miest asistentov sudcov Najvyššieho súdu SR,
dátum uzávierky: 04.11.2016

pdf Vyhlásenie výberu na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii radca, stála štátna služba
dátum uzávierky prihlášok: 05.10.2016

pdf Zrušenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium, vyhlásené 29.júna 2016 pod číslom:  Spr 834/2016, ktoré sa malo začať  písomnou časťou 06.09.2016.

pdf Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium
dátum uzávierky: 05.08.2016, termín konania: 28.09.2016

pdf Vyhlásenie výberu na 2 miesta asistentov sudcov Najvyššieho súdu SR
dátum uzávierky prihlášok: 27.07.2016

pdf Vyhlásenie vnútorného výberového konania na zastupovanie riaditeľa odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov,
dátum uzávierky prihlášok: 25.07.2016

pdf
 
Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium,
dátum uzávierky: 25.07.2016, termín konania: 06.09.2016.

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium
,

Dátum uzávierky: 09.06.2016, termín konania: 25.07.2016 o 10,00 hod.

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium,
Dátum uzávierky : 09.06.2016, Termín konania: 25.07.2016 o 13,00 hod.

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium,
Dátum uzávierky: 09.06.2016, Termín konania: 26.07.2016 o 10,00 hod.

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium,
Dátum uzávierky: 09.06.2016, Termín konania: 26.07.2016 o 13,00 hod.

pdfVyhlásenie výberu na 1 miesto vo funkcii odborný radca, stála štátna služba. Dátum uzávierky: 31.05.2016

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 miesta predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium. Dátum uzávierky: 15.04.2016, termín konania: 24.05.2016.

pdf Vyhlásenie výberu na 1 miesto vo funkcii štátny radca – hovorca Najvyššieho súdu SR s dátumom uzávierky: 25.01.2016, predpokladaný termín konania: 01.03.2016

pdf Vyhlásenie výberového konania na 3 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium
s termínom konania: 23.02.2016

pdf Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium s termínom konania: 24.02.2016

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium s termínom konania: 24.11.2015

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest predsedov senétov Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium s termínom konania: 25.11.2015

pdf Zrušenie výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium s termínom konania: 10.02.2014
 
pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium s termínom konania: 16.02.2014
 
pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium s termínom konania: 19.02.2015.
 
pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium s termínom konania: 19.02.2015.
 
pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta predsedu senátu  Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium s termínom konania: 20.02.2015.

pdf Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta sudcov NS SR pre obchodnoprávne kolégium s termínom konania: 23.02.2015

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium s termínom konania: 22.09.2015

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium s termínom konania: 16.09.2015

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest predseda senátu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium s termínom konania: 21.09.2015

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta predseda senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium s termínom konania: 16.09.2015

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudca Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium s termínom konania: 21.09.2015

pdf Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto vedúceho štátneho zamestnanca vo funkcii generálny štátny radca – riaditeľ Kancelárie predsedníčky Najvyššieho súdu SR s termínom konania: 15.06.2015

pdf Oznámenie o novom termíne výberu na funkciu asistent sudcu Najvyššieho súdu SR

pdf
 Zrušenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium, ktoré bolo vyhlásené 11.júla 2014 pod číslom: Spr 784/2014 stermínom konania: 17.09 -19.09.2014.

pdf
 Zrušenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium, ktoré bolo vyhlásené 3.júla 2014 pod číslom: Spr 756/2014 stermínom konania: 08.09 -10.09.2014.

pdf
 Zrušenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium, ktoré bolo vyhlásené 12.júna 2014 pod číslom: Spr 675/2014 s termínom konania: 18.08. -20.08.2014.

pdf
 Zrušenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne  kolégium, ktoré bolo vyhlásené 12.júna 2014 pod číslom: Spr 674/2014 s termínom konania: 14.08.2014.

pdf
 Zrušenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne  kolégium, ktoré bolo vyhlásené 12.júna 2014 pod číslom: Spr 673/2014 s termínom konania: 14.08.2014.

pdf 
Zrušenie výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium, ktoré bolo vyhlásené 12.júna 2014 pod číslom: Spr 672/2014 stermínom konania: 13.08 -15.08.2014.

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného volného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre 
správne kolégium

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného volného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium


pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium.

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR


pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR


pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR


pdf Vyhlásenie výberu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca. Termín na doručenie žiadosti o zaradenie do výberu je do 04.04.2014 (vrátane)


pdf 
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedov senátov pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR

pdf Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu  SR pre trestnoprávne kolégium

pdf Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne  kolégium

pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne  kolégium


pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest predsedov senátu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

pdf
 Vyhlásenie výberového konania   na funkciu  predsedu senátu pre obchodnoprávne  kolégium, 1 miesto

pdf 
Vyhlásenie VK na funkciu  predseda senátu pre správne kolégium, 1 miesto 

pdf Vyhlásenie VK  na funkciu predseda senátu pre trestnoprávne kolégium, 3 miesta 

pdf Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie 1 štátnozamestnaneckého miesta  vo funkcii odborný  referent – zapisovateľ. Termín na doručenie žiadosti o zaradenie do výberu je do 28.10.2013 (vrátane).


pdf Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie 1 štátnozamestnaneckého miesta  vo funkcii odborný  radca – systémový administrátor a správca serverov. Termín na doručenie žiadosti o zaradenie do výberu je do 28.10.2013 (vrátane).

pdf Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie 1 štátnozamestnaneckého miesta  vo funkcii hlavný radca – správca databáz a systémový administrátor Termín na doručenie žiadosti o zaradenie do výberu je do 28.10.2013 (vrátane).

pdf  Oznámenie o zmene termínu výberového konania

pdf  Výberové konanie: riaditeľ odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany


pdf  Výsledky výberového konania: riaditeľ odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany

pdf  Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky