Kontakt

 » Kontakt
budova-miniHlavná adresa

NAJVYŠŠÍ  SÚD
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Župné námestie  č. 13
814 90   BRATISLAVA
 

Kancelária predsedníčky
tel.: 02 / 323 04 101
fax: 02 / 544 11 535
e-mail: predsednicka@nsud.sk
           president@nsud.sk

Kontakt pre média
tel.: 02 / 323 04 141
e-mail: tlacove@nsud.sk

Podateľňa
tel.: 02 / 323 04 660
e-mail: podatelna@nsud.sk
           info@nsud.sk

E-mail pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom
           podatelnaNSSR@justice.sk
           Informácie pre podania podpísané zaručeným
           elektronickým podpisom

 
úradné hodiny:
pondelok: 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné centrum
tel.: 02 / 323 04 102
e-mail: informacnecentrum@nsud.sk


úradné hodiny:
pondelok: 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 08:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

V deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja platí čas pre štúdium spisov ako v piatok: od 08:00 – 13:00

Odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky
e-mail: odak@nsud.sk

Protikorupčná linka
e-mail: korupcia@nsud.sk


 

Kontakty do spisových kancelárií      
         
Kolégium Správne Trestnoprávne Občianskoprávne Občianskoprávne
         
Vedúca kancelárie ingrid.gregorova@nsud.sk marcela.nemethova@nsud.sk   vanda.simova@nsud.sk maria.nemethova@nsud.sk
Telefón 02 / 323 04 200 02 / 323 04 300 02 / 323 04 500  02/ 323 04 500
Fax   02/ 544 16 046    
    02/ 546 40 505    
         
Kontakty do kancelárií predsedov kolégií      
         
Kolégium Správne Trestnoprávne Občianskoprávne  
         
Tajomníčka alzbeta.snorikova@nsud.sk   kristina.cichova@nsud.sk klaudia.vraukova@nsud.sk  
Telefón 02 / 323 04 201  02 / 323 04 301 02 / 323 04 501   
Fax 02 / 544 13 688 02 / 544 16 031     budova_SNP
Námestie SNP č. 28
BRATISLAVA
 

Kontakty do spisovej kancelárie
 
Kolégium
Obchodnoprávne
Vedúca kancelárie
antonia.golejova@nsud.sk
Telefón
02 / 323 04 400
Fax
02 / 544 12 042 
 
Kontakty do kancelárií predsedov kolégi
   
Tajomníčka
hana.segecova@nsud.sk
Telefón
02 / 323 04 401