8Sžf/78/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.05.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
INVESTEX GROUP, s.r.o., Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR