8Sžf/69/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.06.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
JUDr. Peter Tonhauser, SKP úpadcu PIVOVAR GEMER, spol. s r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky