7Sžo/289/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.05.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Erika Čanádyová


Účastníci:
JUDr. Krško-SKP SĹŇAVA poľnohosp.-obch.družstvo Sokolovce
c/a
Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor