6Sžo/114/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Jozef Jančok - SAVARNA a spol.
c/a
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici