6Sžk/1/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR