5Sžo/114/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.09.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Renáta Matejčíková
c/a
Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky