5Sžf/15/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Alojz Horváth
c/a
Finančné riaditeľstvo SR