4Sžo/34/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.05.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Lidl SR v.o.s.
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI