3Sžo/108/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.09.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký

Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Ing. Ivan Adamovič a spol.
c/a
Okresný úrad Trnava