2Sžo/39/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Advertising consulting s.r.o.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR