2Sžk/2/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.07.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zbehy
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR