2Sžhpu/3/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Fuji Electric Co. Ltd. Kawasaki, Japonsko a spol.
c/a
Protimonopolný úrad SR Bratislava