2Sžf/8/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
M.P.V.S., s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica