Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR01.01.2011 -

Najvyšší súd Slovenskej republiky od tohto roka 2011 vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ len v elektronickej forme.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnotí