Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2012

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/201221.08.2012 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 6/2012 vo veciach trestných.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí