Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 1/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 1/201716.01.2017 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 1/2017 vo veciach trestných.“
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti:

Zbierka stanovísk a rozhodnutí