Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium20.02.2014 - Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Dátum uzávierky:  21.03.2014
Termín konania:    16.06.2014
Miesto konania:    Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava, miestnosť č. 477