Vyhlásenie VK na funkciu predseda senátu pre trestnoprávne kolégium, 3 miesta

Vyhlásenie VK  na funkciu predseda senátu pre trestnoprávne kolégium, 3 miesta 04.12.2013 - Vyhlásenie VK  na funkciu predseda senátu pre trestnoprávne kolégium, 3 miesta
Dátum uzávierky:  3.1.2014
Termín konania:   3.3.2014      
Miesto konania:
Najvyšší súd SR, Župné námestie 13, Bratislava, miestnosť č. 477