Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 55303

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
26.10.2017 Správne 7So/20/2016 invalidný dôchodok Stiahnúť PDF
218.92 kB
26.10.2017 Správne 7Sžr/31/2016 pozemkové veci Stiahnúť PDF
216.96 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 3Ndc/13/2017 určenie neplatnosti výpovede Stiahnúť PDF
205.93 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 3Cdo/221/2016 5 300 eur alternatívne vydanie veci Stiahnúť PDF
207.04 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/95/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
217.83 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/73/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
204.33 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/71/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
207.11 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/70/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
204.32 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/62/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
214.29 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/57/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
217.43 kB