Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 55303

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/168/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
204.02 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 25XCdo/9/2017 zaplatenie majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
202.08 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 25XCdo/7/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
202.14 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 25XCdo/6/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
204.33 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 25XCdo/252/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
215.69 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 25XCdo/195/2016 náhradu škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
205.52 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 25XCdo/190/2016 857,13 eura s prísl. Stiahnúť PDF
225.14 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 25XCdo/10/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
214.01 kB
26.10.2017 Správne 7Sžo/30/2016 dopravný priestupok Stiahnúť PDF
249.43 kB
26.10.2017 Správne 7Sžso/29/2016 zdravotné poistenie Stiahnúť PDF
211.27 kB