Pojednávania správneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania správneho kolégia
Vyhľadávanie konania
[art_spizn2,1][art_spizn2][art_spizn2,2]
[art_spizn3,1][art_spizn3][art_spizn3,2]
[art_kolegium,1][art_kolegium][art_kolegium,2]
[art_formapoj,1][art_formapoj][art_formapoj,2]
[art_datum,1][art_datum][art_datum,2]
[art_miesto,1][art_miesto][art_miesto,2]
[art_psenatu,1][art_psenatu][art_psenatu,2]
[art_clensen,1][art_clensen][art_clensen,2]
[art_hod,1][art_hod][art_hod,2]
[art_min,1][art_min][art_min,2]
[art_pozn,1][art_pozn][art_pozn,2]
V prípade, ak sa Vám nepodarí nájsť termín hľadaného konania podľa spisovej značky, môžete pri zadávaní spisovej značky, nahradiť znaky / - ‚_‚ znakom % .

Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
20.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie 10Szak/17/2017 Bovi Singh alias Jugi Singh
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
15.12.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 1Szak/19/2017 Anas MOUTASSIM
c/a
Prezídium PZ, Úrad hraničnej a cudzineckej polície
14.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžo/24/2016 Ing. Mária Klimová
c/a
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov
14.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžso/24/2016 Peter Fulajtár
c/a
Mesto Lučenec
14.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžso/18/2016 Bc. Diana Sedláková
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
14.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžso/4/2016 Mgr. Kristína Chebeňová
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
14.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sži/5/2016 Bc. Ing. Peter Ďuračka
c/a
Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava
14.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžo/60/2016 Martin Magura
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát
14.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7So/78/2016 Ing. Róbert Macoško
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
14.12.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžr/82/2016 Krajský prokurátor v Nitre
c/a
Okresný úrad Nitra a spol.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>