Pojednávania občianskoprávneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania občianskoprávneho kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
20.12.2017
09:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 8 Cdo 26/2016 Erika Mendelová

c/a

GERONT DSS, s.r.o.
29.11.2017
08:40 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 7 Cdo 128/2016 Československá obchodná banka, a.s.
c/a
Ján Flux
29.11.2017
08:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 7 Cdo 152/2016 Daniel Jenčo
c/a
Ministerstvo spravodlivosti SR
29.11.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 8 Cdo 59/2017 vo veci vyhlásenia Ivety Částovej, rod. Kufčákovej, nar. 21.4.1966, naposledy bývajúcej v Bratislave, Majerníková 44,za mŕtvu
29.11.2017
10:05 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 8 Cdo 24/2017 JUDr. Pavol Polka a spol.
c/a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
07.11.2017
09:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 4 Cdo 49/2017 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
c/a
Mesto Žilina a spol.
31.10.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Cdo 91/2016 Ing. Eva Husovská a spol.
c/a
GAMA REÁL, s.r.o.
26.09.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Cdo 187/2016 Lukáš Meščan
c/a
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
25.09.2017
09:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 8 Cdo 132/2016 8 Cdo 133/2016 PhDr. Mgr. Alena Dušatková
c/a
Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava
21.09.2017
13:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 VCdo 3/2017 Jaroslav Babej a spol.
c/a
Mária Rybárová a spol.
Termín zrušený
14.09.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 3 Cdo 24/2017 Ing. Alexander Ducár a spol.

c/a

Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava a spol.
14.09.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 3 Cdo 87/2017 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava

c/a

Janka Gorcsová
23.08.2017
08:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 7 Cdo 1375/2015 Peter Hablák
c/a
Mgr. Gabriel Pacák a spol.
31.07.2017
13:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 M Cdo 1/2016 1/ Ivana Režová a spol.
c/a
1/ Jaroslav Páleník a spol.
28.06.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 3 Cdo 115/2016 1/ Lívia Pečadná a spol.
c/a
KURTA, s.r.o. Banská Bystrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>