9Sžso/88/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: Mgr. Viliam Pohančeník
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
Žofia Ligártová
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava