9Sžso/72/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Mgr. Viliam Pohančeník


Účastníci:
Zdzislaw Mieczyslaw Pitera - Blue Media c/a Sociálna poisťovňa - ústredie