9Sžso/53/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Nevedelová Viera
Členovia senátu: Mgr. Pohančeník Viliam

JUDr. Kokolevská Judita


Účastníci:
Magdaléna Dzurillová
c/a
Ústredie práce, soc. vecí a rodiny Bratislava