9Sžso/144/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Mgr. Viliam Pohančeník


Účastníci:
Dariusz Edward Pitera - ITI MEDIA a spol.
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava