9So/200/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: Mgr. Viliam Pohančeník
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
Jozef Sovák
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava