9So/193/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr.Judita Kokolevská
Mgr. Viliam Pohančeník


Účastníci:
Ján Tóth
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava