8Sžo/250/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.08.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Združenie podnikateľov Považská Bystrica, o.z.
c/a
Mesto Považská Bystrica