8Sžo/144/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.04.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
ABC - Taxi service, s.r.o., Modra jej právny nástupca Eurotransfer, spol. s r. o., Bratislava
c/a
Úrad pre normailizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR