7Sžso/79/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.05.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr.Erika Čanádyová


Účastníci:
Viera Maťašovská
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava