7Sžo/81/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.01.2018 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Erika Čanádyová


Účastníci:
Marian Podracki - MAPO, Turňa nad Bodvou
c/a
Národný inšpektorát práce, Košice