7Sž/12/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.05.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr.Erika Čanádyová


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu