10Szak/18/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.01.2018 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Hatalová, PhD.


Účastníci:
Mustafa YESHAR
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava