6Sžo/220/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová

Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Advokátska kancelária JUDr. Peter Kerecman s. r. o.
c/a
Centrum právnej pomoci