6Sžo/141/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.06.2017 11:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Lesoochranárske zoskupenie VLK, o. z.
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR