6Sžo/109/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2017 11:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Monika Valašiková PhD.


Účastníci:
Marta Vicenová c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Nitra