6Sž/11/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.05.2017 12:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu