6Sžo/172/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.07.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
SMOKI.SK, s.r.o.
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave