10Szak/4/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.05.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Waliullah Shah
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava