5Sžf/58/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
JUDr. Marián Ďurina
c/a
Finančné riaditeľstvo SR