4Sžo/45/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.06.2017 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
PharmDr. Lukáš Smieško
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát