4Sžo/44/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.05.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.

Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Marek Weiss
c/a
Ministerstvo vnútra SR