4Sžo/1/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.05.2017 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Mgr. Matúš Dráč
c/a
Ministerstvo vnútra SR