4Sžk/5/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.06.2017 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
LIBERTA REAL s.r.o.
c/a
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky