4Sžf/55/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.07.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.I.M. Prešov s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR