4Asan/1/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.09.2017 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Nora Halmová

Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Ing. Anton Belica
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát