3Sžo/45/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.08.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Soňa Langová
JUDr. Monika Valašiková PhD.


Účastníci:
Bartolomej Horňák a spol.
c/a
Okresný úrad Košice